Bycie na bieżąco z nowinkami poprzez szkolenia


Chcąc pozostawać przez cały czas na bieżąco z nowinkami, rozwijać się i doskonalić swoje kompetencje, trzeba dać sporo od siebie. Nie wystarczy tylko codzienne wykonywanie tego samego zakresu obowiązków w podobnym kształcie i tym samym stopniu – to może pozwoli zachować przez jakiś czas poczucie stabilności i spokoju, ale po pewnym okresie można już będzie zauważyć, że ma się zaległości względem tego, co dynamicznie zmienia się na danym rynku.

Bezpieczny i natychmiastowy dostęp do danych

Dane zgromadzone na firmowym serwerze czy na serwerze dowolnej instytucji, powinny być nie tylko odpowiednio zabezpieczone, ale zarchiwizowane, na bieżąco synchronizowane i co najważniejsze – dostępne dla wielu użytkowników i procesów jednocześnie. Ten ostatni aspekt jest najtrudniejszy do uzyskania i zachowania we wszystkich warunkach, a ma szczególne znaczenie np. dla działania wielkich firm i korporacji. 

IBM - dlaczego warto wybrać się na kurs?


IBM to jedno z najstarszych przedsiębiorstw informatycznych. Są również światowym liderem w kreowaniu, rozwijaniu, a także produkcji rozwiązań informatycznych na miarę XXI wieku. To oni wdrażają na rynek i nie tylko nowoczesne oprogramowanie komputerowe, systemy komputerowe i sieciowe, a także zajmują się wytwarzaniem różnych rozwiązań z zakresu mikroelektroniki.

Kursy z informatyki dla nauczycieli

Języki programistyczne, z domeny tylko i wyłącznie osób zajmujących się zawodowo informatyką, przekształciły się obecnie w narzędzia wspomagające procesy twórcze, rozwój, kreatywnego myślenia i umiejętności analityczne. Pozwalają również na bieżąco śledzić postępy w technologii informatycznej i, co ważniejsze, w pełni świadomie korzystać z ich możliwości.

Websphere i AIX - co to takiego?

IBM, czyli International Business Machines Corporation, to jeden z najstarszych koncernów informatycznych, oferujący różnorodne rozwiązania informatyczne. Jednymi z produktów marki są infrastruktura softwarowa Websphere oraz system operacyjny AIX. Czym są te narzędzia i do czego służą?

Specjalistyczne szkolenia z zakresu technologii Oracle

Oracle Database jest to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS), który został stworzony przez amerykański koncern Oracle Corporation. Aby w pełni zrozumieć mechanizmy rządzące działaniem baz danych oraz w pełni wykorzystać ich potencjał, warto wziąć udział w szkoleniu z administrowania bazami danych Oracle.

Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem SQL, a także posiada wbudowany język wewnętrzny służący do tworzenia procedur składowych PL/SQL. W bazach danych Oracle, jako języka tworzenia procedur składowych, można także używać języka Java.

Profesjonalne szkolenie MS SQL Server

SQL Server to system zarządzania bazą danych, którego główną cechą charakterystyczną jest to, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, stanowiący rozwinięcie standardu ANSI/ISO. Z uwagi na dość duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu baz danych SQL dużą popularnością cieszą się obecnie szkolenia dotyczące tej problematyki.

SQL Server jest to platforma bazodanowa typu klient-serwer, która odznacza się dużą wydajnością, niezawodnością oraz skalowalnością. Pierwszym oficjalnym językiem relacyjnych baz danych był SEQUEL (Structured English Query Language), który został opracowany przez dwóch pracowników koncernu IBM. Jego głównym założeniem było ułatwienie tworzenia zapytań, operacji na zbiorach za pomocą słów kluczowych w języku angielskim.