Profesjonalne szkolenie MS SQL Server

SQL Server to system zarządzania bazą danych, którego główną cechą charakterystyczną jest to, iż jako język zapytań używany jest przede wszystkim Transact-SQL, stanowiący rozwinięcie standardu ANSI/ISO. Z uwagi na dość duże zapotrzebowanie rynku na specjalistów z zakresu baz danych SQL dużą popularnością cieszą się obecnie szkolenia dotyczące tej problematyki.

SQL Server jest to platforma bazodanowa typu klient-serwer, która odznacza się dużą wydajnością, niezawodnością oraz skalowalnością. Pierwszym oficjalnym językiem relacyjnych baz danych był SEQUEL (Structured English Query Language), który został opracowany przez dwóch pracowników koncernu IBM. Jego głównym założeniem było ułatwienie tworzenia zapytań, operacji na zbiorach za pomocą słów kluczowych w języku angielskim.


Z czasem nazwa SEQUEL ewoluowała, zmieniając się w skróconą wersję SQL (Structured Query Language). SQL jest podstawowym językiem w takich systemach RDBMS (Relational DataBase Management System), jak: MS SQL Server, Oracle, DB2, MySQL czy PostgreSQL.

Szkolenia SQL Server są skierowane przede wszystkim do administratorów, projektantów oraz programistów baz danych. Warsztaty z bazy danych MS SQL Server obejmują język SQL oraz analizę danych. Podstawowym celem szkolenia jest przede wszystkim zdobycie i ugruntowanie umiejętności z zakresu tworzenia oraz zarządzania bazami danych, zapoznanie się ze składnią i zastosowaniem języka SQL do pobierania i modyfikowania danych, wdrożenie zasad bezpieczeństwa w bazie danych czy też wykorzystanie możliwości MS SQL Server do tworzenia złożonych raportów i rozwiązań dla programistów.

Artykuł powstał we współpracy z: http://dataconsulting.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz