Specjalistyczne szkolenia z zakresu technologii Oracle

Oracle Database jest to oficjalna nazwa systemu zarządzania relacyjnymi bazami danych (ang. RDBMS), który został stworzony przez amerykański koncern Oracle Corporation. Aby w pełni zrozumieć mechanizmy rządzące działaniem baz danych oraz w pełni wykorzystać ich potencjał, warto wziąć udział w szkoleniu z administrowania bazami danych Oracle.

Relacyjna baza danych Oracle posługuje się standardowym językiem SQL, a także posiada wbudowany język wewnętrzny służący do tworzenia procedur składowych PL/SQL. W bazach danych Oracle, jako języka tworzenia procedur składowych, można także używać języka Java.

Szkolenia z zakresu relacyjnych baz danych Oracle wykorzystujących język SQL oraz Java prowadzone są przez profesjonalnych Trenerów posiadających wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów odnośnie technologii Oracle. Wiedza praktyczna zdobyta podczas pracy z projektami komercyjnymi zostaje potwierdzona certyfikatami:
  • Oracle Database SQL Certified Expert,
  • Oracle Advanced PL/SQL Developer Certified Professional,
  • Oracle Database 10g Administrator Certified Professional;

Szkolenia skierowane są przede wszystkim do użytkowników systemu Oracle, którzy pracują lub w przyszłości podejmą zatrudnienie, w którym wykorzystywany będzie język SQL do odczytywania, modyfikowania oraz zarządzania bazą danych, a także do osób chcących poznać system Oracle oraz sposób jego działania (np. analitycy systemowi, użytkownicy końcowi, testerzy, konsultanci).

Głównym celem szkolenia Oracle jest dokładne omówienie najważniejszych z dostępnych poleceń SQL, a także zapoznanie się z narzędziami służącymi do współpracy z bazą danych oraz szerokimi możliwościami odczytywania, filtrowania i zarządzania danymi w sposób  umożliwiający uzyskanie pożądanego wyniku.

Więcej informacji pod adresem: http://dataconsulting.pl/

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz