Kursy z informatyki dla nauczycieli

Języki programistyczne, z domeny tylko i wyłącznie osób zajmujących się zawodowo informatyką, przekształciły się obecnie w narzędzia wspomagające procesy twórcze, rozwój, kreatywnego myślenia i umiejętności analityczne. Pozwalają również na bieżąco śledzić postępy w technologii informatycznej i, co ważniejsze, w pełni świadomie korzystać z ich możliwości.

Programowanie - trzeci język


Programowanie to język przyszłości. Obok języka ojczystego i rozpoznawalnego wszędzie języka angielskiego, języki programistyczne powoli stają się trzecim obowiązującym językiem. Jak twierdzą eksperci, swobodne posługiwanie się językiem programistycznym już niedługo stanie się warunkiem koniecznym do właściwego rozumienia zmian zachodzących we współczesnym świecie.
Obok języków programistycznych, ważne są również umiejętności z zakresu korzystania z baz danych oraz analizowania zgromadzonych tam informacji. Wiedza ta pozwala w pełni zrozumieć i wykorzystać rozwiązania techniczne z zakresu informatyki.

Kursy dla nauczycieli


Ze względu na znaczenie opisywanych wyżej umiejętności, ważne jest, aby mogły być one przekazywane przede wszystkim dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, ponieważ to od nich już wkrótce wymagać się będzie, aby potrafiły posługiwać się nimi w sposób płynny, bez względu na czas i miejsce. Aby zaś wiedzę tę można było przekazać najmłodszym, należy najpierw w sposób odpowiedni przeszkolić kadrę nauczycielską.

Polscy nauczyciele już teraz korzystają z licznych szkoleń i kursów informatycznych, m. in. z zakresu IBM Analytics - http://dataconsulting.pl/p/ibm_IBM%2520Analytics/SPSS+Modeler%2CSPSS+Statistics%2CSPSS%2CSPSS+Analytics/ , Developing Applications for the Java EE 6 Platform (D65269GC20) - http://dataconsulting.pl/p/szkolenie_oracle_D65269GC20/%2520Developing%2520Applications%2520for%2520the%2520Java%2520EE%25206%2520Platform/ oraz IBM WebSphere, Tivoli, AIX - http://dataconsulting.pl/p/szkolenia_ibm/Szkolenia+IBM+WebSphere%2C+Tivoli%2C+AIX/
Prowadzeniem tego typu szkoleń zajmują się wyspecjalizowane firmy -  http://dataconsulting.pl/ , których instruktorzy posiadają praktyczne umiejętności z zakresu będącego podstawowym zagadnieniem prowadzonego szkolenia i którzy na co dzień pracują przy projektach wykorzystujących owe technologie.

Takie szkolenia dla nauczycieli mają formę warsztatów, podczas których uczestnicy mają szansę pogłębić swoją wiedzą na dany temat oraz zapoznać się z doświadczeniami osoby prowadzącej kurs.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz